Kissing molars

Pacjentka: wiek 56 l.
Badanie z dnia: 1.12.2022
Badanie wykonano na aparacie: Carestream CS 9600
Parametry techniczne badania: 120kV, 6,3mA, 20s 673mGy*cm2

OPIS BADANIA

CBCT żuchwy

Ząb 36 leczony endodontycznie, bez zmian.
W okolicy kąta żuchwy widoczne dwa zęby zatrzymane 38 i 39.
Zęby zwrócone koronami do siebie, obraz radiologiczny „kissing molars".
Mieszki zębów połączone, widoczny kanał łączący zęby zatrzymane z tkanką miękką dziąsła – gubernaculum dentis (kanał erupcyjny).
Ząb 38 położony głęboko jednak bez kontaktu z kanałem żuchwy.
Kanał żuchwy przebiega policzkowo względem korzeni 38 i poniżej przebiegu korzeni 39.

Ząb zatrzymany 38 powoduje resorpcję korzenie dystalnego zęba 37, na długości ok 1/3 wierzchołkowej korzenia.
Wróć do przypadków
Diagdent - Pracownie Radiologii Stomatologicznej i Laryngologicznej
Akceptujemy:

Diagdent w social mediach:
© Diagdent - Wszelkie prawa zastrzeżone