Torbiele zawiązkowe przy zębach 38 i 48

Pacjent:wiek 32 l.
Badanie z dnia:07.02.2019
Badanie wykonano na aparacie: Kodak CS 9300
Parametry techniczne badania: 90kV,4mA,8s

OPIS BADANIA

Tomografia szczęka i żuchwa.

Szczęka.

Zatoka szczękowa prawa w części widocznej na badaniu powietrzna. Przyścienne pogrubienie błony Schneidera w zachyłku zębodołowym (do 4mm).

W zatoce lewej widoczny rozrost błony śluzowej w zachyłku zębodołowym (do 15mm).

Ciągłość blaszki kortykalnej dna zatoki szczękowej zachowana po stronie prawej, po stronie lewej przerwana przy wierzchołku korzenia podniebiennego zęba 28.

Zęby bez znamion leczenia kanałowego. Tkanki okołowierzchołkowe bez widocznych radiologicznie cech patologicznych.

Fotografie szczegółowe

Ząb 28 – częściowo zatrzymany. Położony pionowo. Korona zeba 28 w bezpośrednim kontakcie z korzeniami zęba 27. Widoczna resorpcja korzenia podniebiennego zęba 27.

 

Radiologiczne przejaśnienia mogące odpowiadać próchnicy lub ubytkom w zębach: 18 – powierzchnia żująca, 17 – strona mezialna i powierzchnia zująca, 16 – strona mezialna i dystalna, 15 – strona mezialna, 14 – strona mezialna, 26 – strona mezialna i dystalna – do dalszej diagnostyki klinicznej.

Żuchwa.

Ciągłość dolnej krawędzi żuchwy zachowana.

Ząb 38 – zatrzymany. Położony poziomo, koroną skierowany w stronę zęba 37. Resorpcja korzenia dystalnego zęba 37 niewidoczna. Wokół korzenia zęba 38 widoczne ognisko

rozrzedzenia struktury kostnej mogące odpowiadać obrazem torbieli zawiązkowej okołokorzeniowej.

 

Wierzchołki korzeni mezialnych w kontakcie z kanałem nerwu zębodołowego dolnego.

Ząb 36 – po leczeniu kanałowym. Wypełnione trzy kanały. Kanały dystalny i policzkowy wypełnione na całej swojej długości, w kanale językowym w części przywierzchołkowej materiał wypełniający niewidoczny (2mm). Wokół wierzchołków korzeni widoczne ogniska rozrzedzenia struktury kostnej o średnicy: korzeń mezialny – 2mm x 3mm, dystalny 3,5mm x 3mm.

Obecność uszczelniacza endodontycznego z boku korzenia oraz radiologiczne przejaśnienie widoczne w tym miejscu w tkankach korzenia dystalnego mogą sugerować uszkodzenie korzenia w tym obszarze.

Ząb 48  – zatrzymany. Położony poziomo, koroną skierowany w stronę zęba 47. Radiologiczne przejaśnienie widoczne wokół korony zęba 48 może odpowiadać obrazem torbieli zawiązkowej okołokoronowej. Zmiana obejmuje kanał nerwu zębodołowego dolnego oraz wierzchołek korzenia dystalnego zęba 37. Widoczne ścienczenie blaszki zbitej kości żuchwy od strony językowej.

 

Radiologiczne przejaśnienia mogące odpowiadać próchnicy lub ubytkom w zębach: 37 – strona mezialna pod wypełnieniem , 36 – strona mezialna, 35 – strona mezialna, 46 – strona mezialna i dystalna, 47 – strona mezialna – do dalszej diagnostyki klinicznej.

Wróć do przypadków
Diagdent - Pracownie Radiologii Stomatologicznej i Laryngologicznej
Akceptujemy:

Diagdent w social mediach:
© Diagdent - Wszelkie prawa zastrzeżone