Oligodoncja

Pacjentka: wiek 9 l.
Badanie z dnia: 20.07.2020
Badanie wykonano na aparacie: Kodak CS 9600
Parametry techniczne badania: 100kV, 2,5mA, 15s

OPIS BADANIA

CBCT szczęki i żuchwy.

Zatoki szczękowe powietrzne.

Obserwowana oligodoncja (brak powyżej sześciu zębów)
Brak zawiązków zębów: 14,16,17,24,26,31,32,37,41,46,47
Zęby wykazują stożkowaty kształt.

Zęby stałe obecne w łukach zębowych:
szczęka 11,12,21,22
żuchwa 36,42

Zęby mleczne obecne w łukach zębowych z postępującą resorpcją fizjologiczną korzeni:
53 (zawiązek zęba 13 widoczny)
54 (brak zawiązka 14)
55 (zawiązek 15 widoczny)
63 (zawiązek 23 widoczny)
64 (brak zawiązka 24)
65 (zawiązek 25 widoczny)

W żuchwie:
71,72,81 – zęby mleczne, wierzchołki korzeni skrócone.
Wykazują cechy resorpcji fizjologicznej.

81                             71

73 - widoczny zawiązek 33
74 ( zawiązek 34 widoczny)
75 ( zawiązek 35 widoczny)
83 – zawiązek 43 w kości
84,85 (zawiązki zębów 44,45 w kości)

Zawiązek zęba 13 - kąt pomiędzy osiami długimi zębów
Zawiązek zęba 23:
Kąt pomiędzy osią długą 23 o równoległą do płaszczyzny zgryzu.
Wskazane poradnictwo genetyczne, by wykluczyć postać oligodoncji związaną z występowaniem wad genetycznych, w tym dysplazji ektodermalnej.
Obraz panoramiczny:
Wróć do przypadków
Diagdent - Pracownie Radiologii Stomatologicznej i Laryngologicznej
Akceptujemy:

Diagdent w social mediach:
© Diagdent - Wszelkie prawa zastrzeżone