Reinkluzja zęba 55

Pacjentka: wiek 13 l.
Badanie z dnia: 27.06.2022
Badanie wykonano na aparacie: Carestream CS 9600
Parametry techniczne badania: 90kV, 2,5mA, 15s 716mGy*cm²

OPIS BADANIA

CBCT szczęki.

Badanie tomografii stożkowej (CBCT) uwidoczniło reinkluzję zęba 55 powodującą zaburzenia wyrzynania zębów stałych.
Na ząb reinkludowany wskazano ząb trzonowy mleczny 55 ze względu na położenie, budowę zęba oraz obraz korzenia policzkowego
przedniego, wskazujący na częściową resorpcję.
Ząb reinkludowany bywa również określany mianem zęba zatopionego lub zagłębionego ponieważ isotą zaburzenia jest odsuwanie się od
płaszczyzny zgryzu wcześniej wyrzniętego zęba.

Etiologia zaburzenia nie jest do końca poznana, a częstość występowania szacuje się na 1% populacji.

W opisywanym przypadku mamy do czynienia z reinkluzją całkowitą, w której ząb w całości uległ zagłębieniu w kości i jest połączony z
jamą ustną tylko wąskim kanałem.

[1]

[2]
Uwidoczniono nieckowate obniżenie poziomu wyrostka zębodołowego w kierunku zęba zagłębiającego się [2].
Sąsiednie zęby pochylone w kierunku zęba zatopionego [1].
Reinkluzja zęba 55 spowodowała stłoczenie w okolicy 14/15, rotację i zepchnięcie zawiązka zęba 15 podniebiennie.
Widoczna jest również rotacja zęba 14 - [3].
Bez cech resorpcji zębów sąsiadujących z zębem reinkludowanym.

[3]
Uwidoczniono wyrzynanie zęba 15 od strony przedsionkowej.
Zawiązek zęba 18 przesunięty podniebiennie, w dystoinklinacji.
Wierzchołki korzeni szeroko otwarte, wpuklone do światła zatoki szczękowej.
Obraz pseudopanoramiczny.
Wizualizacja 3D.
Wróć do przypadków
Diagdent - Pracownie Radiologii Stomatologicznej i Laryngologicznej
Akceptujemy:

Diagdent w social mediach:
© Diagdent - Wszelkie prawa zastrzeżone