Rozległa zmiana kości szczęki z zajęciem zatoki

Pacjentka: wiek 63 l.
Badanie z dnia: 04.04.2022
Badanie wykonano na aparacie: Carestream CS 8100
Parametry techniczne badania: 90kV, 2,5mA, 15s 1179mGy*cm²

OPIS BADANIA

CBCT szczęki i żuchwy.

Po stronie lewej pogrubienie kości szczęki, zwłaszcza ściany bocznej i zachyłka zębodołowego do 15mm o obrazie szkła matowego z zachowaniem zarysów kory kości lecz odcinkowym jej przerwaniem [3]. Zmniejszenie objętości lewej zatoki szczękowej [1] [2].
Światło zatoki całkowicie zacienione [1].
W otoczeniu nie stwierdza się odczynów okostnowych.
Dehiscencje ścian kostnych przyśrodkowej ściany zatoki [4].
Prawdopodobnie kompleks ujściowo-przewodowy lewy niedrożny (zbyt małe pole obrazowania w zakresie zatok).
Brak zęba 26, ząb 27 pochylony mezjalnie w stronę braku (świadczy o dawnej utracie zęba).
Policzkowo ubytek kości ściany zatoki o szerokości ok 6,5mm [3].
Wskazana szersza diagnostyka – cbct zatok oraz konsultacja lekarza chirurga szczękowo-twarzowego i/lub laryngologa.
Obraz radiologiczny może odpowiadać dysplazji włóknistej kości szczęki po stronie lewej lub przewlekłemu zapaleniu zatoki szczękowej z odczynową hiperostozą kości szczęki.

[1]

[2]
[3]
Po stronie prawej kość szczęki o prawidłowej architekturze.
Zatoka szczękowa prawa prawidłowo wykształcona.
Niewielkie przyścienne zgrubienia błony śluzowej wzdłuż dna zatoki.
[4]
Ząb 18 zatrzymany, położenie skośne, dystalno-policzkowe.
Korzeń zęba zatrzymanego wpukla się do światła zatoki szczękowej.
W obrębie trzonu żuchwy zmian kostnych nie stwierdza się.
Braki zębowe:
26,36.
Zęby leczone endodontycznie:
27,37,34,45.

27 - rozrzedzenie struktury kostnej w projekcji wierzchołków korzeni sąsiadujące z opisywaną powyżej zmianą.

34 - niewielka zmiana osteolityczna w projekcji wierzchołka korzenia. Szerokość osteolizy okołowierzchołkowej do 1mm.
45 – poszerzona szpara ozębnej wierzchołkowej, w korzeniu cieniujący wkład posadowiony koncentrycznie (na granicy perforacji - obserwacja).
Cieniujące wypełnienia w zębach 17-11,21,22,24,37,35-33,44,47.
Uzupełnienia protetycze:
23,24,45,46.
Wróć do przypadków
Diagdent - Pracownie Radiologii Stomatologicznej i Laryngologicznej
Akceptujemy:

Diagdent w social mediach:
© Diagdent - Wszelkie prawa zastrzeżone