Rozszczep wargi i podniebienia

Pacjent: wiek 9 l.
Badanie z dnia: 23.02.2022
Badanie wykonano na aparacie: Carestream CS 9600

OPIS BADANIA

Dane kliniczne: Ocena wyrostka zębodołowego pacjenta z rozszczepem wargi i podniebienia przed ewentualnym zabiegiem autotransplantacji zęba w okolice rozszczepu

Rodzaj badania: Tomografia twarzoczaszki

M-mezjalny; D-dystalny; B-policzkowy; P-podniebienny; L-językowy; O-okluzyjny

 

W zobrazowanym obszarze:

- Radiologicznie bez cech złamań łuski kości czołowej, szkieletu nosa, kości jarzmowych, szczęk i żuchwy. Zachowana ciągłość den zatok szczękowych i dolnej krawędzi trzonu żuchwy. (1-3)
- Zatoki czołowe i klinowe powietrzne, o błonie śluzowej fizjologicznej grubości. Nieznaczne pogrubienie błony śluzowej części komórek sitowych po prawej stronie, subtelne zgrubienia błony śluzowej lewej zatoki szczękowej oraz wyraźne pogrubienie błony śluzowej prawej zatoki szczękowej. Kostna przegroda nosa nieznaczenie skrzywiona w lewo. (4)
- Uzębienie mieszane. Wyrznięte lub wyrzynające się zęby: 16, 55, 54, 13, 12, 11, 63 (lub ewentualnie 22), 23, 64 (prawdopodobnie), 24, 26, 36, 75, 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44, 85, 46. Niewyrznięte zęby: 17, 15, 14, 25, 27, 37, 35, 45, 47. Brak zębów 21, 22 (prawdopodobnie). Prawdopodobnie brak zawiązków zębów 18, 28, 38. Owalne przejaśnienie w okolicy 48 prawdopodobnie odpowiadające zawiązkowi zęba 48. Stłoczenie zębów w II kwadrancie. (5)
- Szczelina rozszczepu wyrostka zębodołowego szczęki w okolicy 21 i podniebienia sięgająca do dolnej krawędzi otworu gruszkowatego. Warunki do ewentualnej autotransplantacji przy zachowaniu zęba w pozycji 22 (prawdopodobnie jest to ząb 63) przedstawiono na Rys. 6. Dane do weryfikacji klinicznej i w razie potrzeby radiologicznej trójwymiarowej wycinka łuku (o wyższej rozdzielczości). (5, 6)
- Obraz radiologiczny przyzębia brzeżnego odpowiada zdrowemu przyzębiu. Rozdzielczość badania nie pozwala na ocenę koron zębów pod kątem ewentualnych ubytków próchnicowych. Nie stwierdzono zębów noszących znamiona leczenia endodontycznego. Dane do weryfikacji klinicznej. (5)
- Głowy żuchwy o kształtach i pozycjach zbliżonych do symetrycznych w chwili badania. (5)

Zalecam konsultacje z zakresów:
- ortodoncji;
- chirurgii stomatologicznej.

FOTOGRAFIE SZCZEGÓŁOWE

Wróć do przypadków
Diagdent - Pracownie Radiologii Stomatologicznej i Laryngologicznej
Akceptujemy:

Diagdent w social mediach:
© Diagdent - Wszelkie prawa zastrzeżone