Szkliwiak

Pacjent: wiek 70 l.
Badanie z dnia: 25.10.2021
Badanie wykonano na aparacie: Carestream 8100
Parametry techniczne badania: 73kV, 8mA 11,9s

OPIS BADANIA

Pantomogram

W kości żuchwy, w okolicy tylnej części trzonu, po stronie lewej widoczna rozległa zmiana osteolityczna dobrze odgraniczona od
otoczenia obwódką osteosklerozy.
Zmiana postępuje od strony jamy ustnej.
Przebieg kanału żuchwy zatarty w projekcji zmiany.
Ciągłość dolnego brzegu trzonu żuchwy zachowana.
Obraz może odpowiadać zmianie nowotworowej.
Wskazana pilna konsultacja chirurga szczękowo - twarzowego i dalsza diagnostyka histopatologiczna.

Zanik kości wyrostka zębodołowego szczęki w okolicy 25-27
Zatoki szczękowe powietrzne.
Zaniki kości przyzębia brzeżnego w stadium III.

Braki zębowe: 11,15,16,25-27,36-37,47
17 - zanik kości w furkacji korzeni, poszerzone szpary ozębnej okw - do szerszej diagnostyki rtg.
Przejaśnienia radiologiczne mogące odpowiadać próchnicy lub niecieniującym wypełnieniom:
14OD,45D,46M - do oceny klinicznej.
Stawy skroniowo – żuchwowe symetryczne.

Pantomogram numer 1 - wykonany 25 października 2021 (aparat: Carestream CS 8100)

Następnie wykonane badanie histopatologiczne wykazało zmianę nowotworową - szkliwiak.

Pantomogram numer 2 - wykonany 28 marca 2022 (aparat: Carestream CS 9600)

Stan po resekcji części żuchwy objętej zmianą nowotworową - przeszczep kości prawdopodobnie strzałkowej w miejsce po resekcji.
Wróć do przypadków
Diagdent - Pracownie Radiologii Stomatologicznej i Laryngologicznej
Akceptujemy:

Diagdent w social mediach:
© Diagdent - Wszelkie prawa zastrzeżone