Tomografia twarzoczaszki

Pacjentka: wiek 56 l.
Badanie z dnia:21.01.2019
Badanie wykonano na aparacie: Kodak CS 9300
Parametry techniczne badania: 90kV,4mA,11s

OPIS BADANIA

Tomografia twarzoczaszki.

Zatoki

Kostna przegroda nosa lekko skrzywiona w prawą stronę.

Nieznacznie ograniczona powietrzność przewodu nosowego lewego i prawego spowodowana lekkim rozrostem błony śluzowej małżowin nosowych dolnych.

Kompleks ujściowo – przewodowy obustronnie drożny.

Fotografie szczegółowe

 

 

Zatoki czołowe i klinowe normogram.

Komórki sitowe po stronie prawej i lewej bez patologicznych cech radiologicznych.

Zatoki szczękowe powietrzne.

Śluzówka zatoki prawej niezmieniona. Przyścienne pogrubienie błony Schneidera w zachyłku zębodołowym w zatoce szczękowej po stronie lewej (do 4mm).

Ciągłość blaszki kortykalnej dna zatoki szczękowej zachowana po stronie prawej i lewej.

Szczęka.

Widoczny zanik tkanki kostnej wyrostka zębodołowego szczęki (ubytek kości około 3mm). Zanik bardziej zaawansowany w okolicach brakujących zębów. Wyraźne ścienczenie blaszki zbitej wyrostka zębodołowego od strony policzkowej i wargowej.

Brak zębów: 16,13,12,11,22,23,26(uzupełniony protetycznie mostami),27.

Ząb 17 – bez znamion leczenia kanałowego, odbudowany protetycznie koroną. Od strony podniebiennej poniżej korony protetycznej widoczne radiologiczne przejaśnienia mogące odpowiadać próchnicy lub ubytkowi.

 

Ząb 15 – bez znamion leczenia kanałowego. Wokół wierzchołka widoczne ognisko rozrzedzenia struktury kostnej o średnicy 3,5mm x 3mm. Pod koroną protetyczną widoczna rozległa próchnica i zniszczenie tkanek twardych korzenia zęba.

Ząb 24 – po leczeniu kanałowym, odbudowany protetycznie koroną. W części przywierzchołkowej kanałów materiał wypełniający niewidoczny (kanał policzkowy – 3mm, podniebienny – 1,5mm). Tkanki okołowierzchołkowe bez widocznych radiologicznie cech patologicznych.

Ząb 21 – po leczeniu kanałowym, odbudowany protetycznie koroną z wkładem koronowo – korzeniowym. W części przywierzchołkowej kanału materiał wypełniający niewidoczny 4,5mm. Od strony podniebiennej korzenia widoczny rozległy zanik tkanki kostnej ze zniszczeniem blaszki zbitej od strony podniebiennej.

Ząb 25 – po leczeniu kanałowym, odbudowany protetycznie koroną z wkładem koronowo – korzeniowym. W części przywierzchołkowej kanału materiał wypełniający niewidoczny 4,5mm. Widoczna perforacja korzenia zęba 25 po stronie dystalnej.

Radiologiczne przejaśnienia mogące odpowiadać próchnicy lub ubytkom w zębach: 27 – strona mezialna – do dalszej diagnostyki klinicznej.

Żuchwa.

Ciągłość dolnej krawędzi żuchwy zachowana. 

Widoczny zanik tkanki kostnej wyrostka zębodołowego żuchwy (ubytek kości około 3mm) oraz ścienczenie blaszki zbitej od strony wargowej.

Brak zębów: 37,36,35,44,46,47.

Ząb 34 – korzeń przeleczony kanałowo. Widoczne całkowite zniszczenie tkanek twardych korony zęba.

Zęby 33,32 – po leczeniu kanałowym, odbudowane protetycznie koronami. Tkanki okołowierzchołkowe bez widocznych radiologicznie cech patologicznych.

Ząb 31 – w okolicach ujścia kanału widoczna niewielka ilość materiału, dalej kanał niewypełniony. W okolicy szyjki zęba widoczne radiologiczne przejaśnienie mogące odpowiadać obrazem szczelinie pęknięcia.

Ząb 42 – przeleczony kanałowo, odbudowany protetycznie korona. Po stronie dystalnej korzenia widoczna niewielka ilość wysokokontrastowego materiału (najprawdopodobniej uszczelniacz endodontyczny) co może sugerować uszkodzenie ściany kanału w tym obszarze.

Ząb 45 – korzeń przeleczony kanałowo. Widoczne całkowite zniszczenie tkanek twardych korony zęba oraz próchnicę korzenia.

Stawy skroniowo – żuchwowe.

Dołek i guzek stawowy po stronie prawej prawidłowo wykształcony bez radiologicznych cech patologicznych. Po stronie lewej powierzchnia dołka stawowego spłaszczona i nieregularna.

Głowy żuchwy w zwarciu położone dotylnie.

Wyraźne zwężenie szpary stawowej po stronie lewej.

Widoczna asymetria w położeniu głów żuchwy po stronie prawej i lewej.

Kształt głów żuchwy na przekrojach czołowych płaski.

Na powierzchni przedniej głowy żuchwy po stronie lewej widoczny osteofit.

Strona prawa.

 Strona lewa.

Wolne ciało wewnatrzstawowe widoczne po stronie lewej.

Wróć do przypadków
Diagdent - Pracownie Radiologii Stomatologicznej i Laryngologicznej
Akceptujemy:

Diagdent w social mediach:
© Diagdent - Wszelkie prawa zastrzeżone