Ząb wgłobiony

Pacjent: wiek 19 l.
Badanie z dnia: 12.07.2022
Badanie wykonano na aparacie: Carestream CS 8100
Parametry techniczne badania: 90kV 2,5mA 15s

Dane kliniczne: ocena okolicy 37-38

OPIS BADANIA

Rodzaj badania: Tomografia szczęki i żuchwy

M-mezjalny; D-dystalny; B-policzkowy; P-podniebienny; L-językowy; O-okluzyjny

W zobrazowanym obszarze:
- Radiologicznie bez cech złamań kości. (1-3)
- Zatoki szczękowe powietrzne, o błonie śluzowej fizjologicznej grubości. Kostna przegroda nosa esowata. (4, 5)
- Uzębienie stałe. Brak zębów: 48. Związany z zębem 37 układ radiologicznych zacienień o wysyceniu zbliżonym do zębiny i szkliwa oraz przejaśnień mogących odpowiadać układowi kanałów korzeniowych, co najpewniej odpowiada zębowi wgłobionemu, do różnicowania ze zmianami hamartomatycznymi, w tym przede wszystkim zębiakiem złożonym – do dalszej diagnostyki klinicznej. Zawiązek zęba 18 zatrzymany w pozycji zbliżonej do pionowej. Zawiązek zęba 38 zatrzymany mezjalnokątowo. Przechylenie zębów 11, 21. Stłoczenie zębów dolnego łuku. (5-8)
- Obraz radiologiczny przyzębia brzeżnego odpowiada zdrowemu przyzębiu. Dane do weryfikacji klinicznej. (5)
- Przejaśnienia mogące odpowiadać próchnicy, ubytkom niepróchnicowym, wypełnieniom niecieniującym lub artefaktom wynikającym z bliskości silnie cieniujących wypełnień lub uzupełnień w okolicach: 26O, 37MO. Dane do weryfikacji klinicznej. (5)
- Radiologiczne znamiona przebytego lub trwającego leczenia endodontycznego zębów: nie stwierdzam. (5)

Zalecam konsultacje z zakresów:
- pedodoncji;
- chirurgii stomatologicznej;
- ortodoncji;
- stomatologii zachowawczej.

FOTOGRAFIE SZCZEGÓŁOWE

Wróć do przypadków
Diagdent - Pracownie Radiologii Stomatologicznej i Laryngologicznej
Akceptujemy:

Diagdent w social mediach:
© Diagdent - Wszelkie prawa zastrzeżone