Tomografia CBCT 3D

Tomografia CBCT 3D 2021-04-09T16:40:16+02:00

Tomografia CBCT 3D to nowoczesne, nie inwazyjne i bardzo precyzyjne badanie, pozwalające na zobrazowanie wszystkich struktur głowy: szczęki, żuchwy, stawów skroniowo – żuchwowych, twarzoczaszki oraz zatok. Określa się ją również mianem tomografii wiązki stożkowej, gdyż wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie właśnie w postaci wiązki stożkowej. Dzięki temu można uzyskać obraz danej struktury już w trakcie tylko jednego obrotu tomografu – skutkuje to mniejszą dawką promieniowania oraz znacznym skróceniem czasu badania.

Zalety tomografii CBCT 3D:

  • minimalna dawka promieniowania rentgenowskiego,
  • krótki czas badania i szybkie wyniki,
  • wyjątkowa precyzja otrzymanych obrazów,
  • możliwość archiwizowania i odtwarzania zdjęć na komputerze.

Tomografia CBCT 3D jest badaniem niezbędnym m.in. w diagnostyce chorób i zaburzeń stomatologicznych, planowaniu leczenia oraz kontrolowaniu jego efektów. Wykonuje się ją w celu rozpoznania oraz oceny stopnia zaawansowania próchnicy, okołowierzchołkowych zmian zapalnych, diagnostyki wad zgryzu, chorób przyzębia oraz ubytków kostnych w szczęce i/lub żuchwie. Znajduje zastosowanie w planowaniu leczenia endodontycznego, protetycznego, ortodontycznego oraz implantologicznego, a także przed zabiegami chirurgicznymi w obrębie twarzoczaszki.

Dzięki obrazom uzyskanym dzięki tomografii CBCT 3D stomatolog może precyzyjnie ocenić wszystkie struktury anatomiczne w obrębie twarzoczaszki: tkanki miękkie, chrzęstne i kostne. Pozwala to postawić jednoznaczną diagnozę oraz dopasować plan leczenia do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Dzięki temu jego skuteczność jest wyższa, a ryzyko niepowodzeń i powikłań – o wiele mniejsze.

Na tomografię CBCT 3D zapraszamy do pięciu pracowni DIAGDENT w Warszawie. Zespół naszych wyspecjalizowanych elektroradiologów pozostaje do Państwa dyspozycji!

Dowiedz się więcej o rodzajach badań tomograficznych:

Tomografia szczęki to badanie wykorzystujące promienie rentgenowskie do obrazowania w trzech płaszczyznach wszystkich struktur w obrębie szczęki człowieka: zębów wraz z ich elementami, kości, tkanek przyzębia oraz otaczających je tkanek miękkich. Jest wykorzystywana w diagnostyce oraz planowaniu leczenia z zakresu wszystkich dziedzin współczesnej stomatologii: protetyki, endodoncji, ortodoncji, periodontologii, implantologii oraz chirurgii stomatologicznej.

Tomografia szczęki daje stomatologowi szczegółowe informacje na temat stanu  znajdujących się tam zębów, pozwala wykonać precyzyjne pomiary przed planowanym zabiegiem z zakresu implantologii czy uzyskać dane, które może później wykorzystać do przygotowania cyfrowego projektu nowego uśmiechu pacjenta. Dzięki badaniu można także wstępnie określić gęstość tkanki kostnej, od czego zależy m.in. skuteczność podjętego leczenia implantologicznego. Tomografia szczęki jest badaniem bezpiecznym, krótkotrwałym, nie wymaga szczególnych przygotowań ze strony pacjenta.

Pole obrazowania:
8 x 5 cm lub 10 x 5 cm
W jakich przypadkach wykonuje się badanie Implantologia, zęby zatrzymane i inne przypadki wymagające obrazowania szczęki lub żuchwy.

Wszystkie osoby zainteresowane wykonaniem tomografii szczęki zapraszamy do jednej z naszych 5 pracowni w Warszawie:

DIAGDENT SASKA KĘPA, ul. Brazylijska 13, 22 416 31 17

DIAGDENT BIAŁOŁĘKA, ul. Białołęcka 166 D, 22 675 77 10

DIAGDENT URSYNÓW, Pasaż Ursynowski 1 lok. 6, 22 644 00 05

DIAGDENT WŁOCHY, ul. Zdobnicza 8, 22 299 13 05

DIAGDENT BIELANY, ul. Przy Agorze 11 A, 22 126 69 42

Tomografia żuchwy to badanie umożliwiające precyzyjne i kompleksowe zobrazowanie wszystkich struktur wchodzących w skład żuchwy człowieka: tkanek przyzębia, zębów (zarówno elementów nad-, jak i poddziąsłowych) oraz kości. Podczas badania wykorzystuje się ściśle określone dawki promieniowania rentgenowskiego w postaci wiązki stożkowej, dzięki czemu obrazy można uzyskać już po jednym obrocie tomografu. Ekspozycja na promieniowanie jest krótsza niż np. podczas tradycyjnej tomografii – to zaś wprost przekłada się na bezpieczeństwo i niską inwazyjność badania.

Tomografia żuchwy pozwala na uzyskanie obrazu przekrojów nawet o warstwach od 0,5 do 2 mm – specjalistyczne oprogramowanie umożliwia natomiast łączyć wiele przekrojów w jeden, co daje w pełni trójwymiarowy obraz żuchwy wraz z jej wszystkimi strukturami. Badanie nie wymaga żadnych szczególnych przygotowań – w jego trakcie nie można się poruszać, bo mogłoby to zniekształcić obraz i uniemożliwić prawidłową diagnozę.

Pole obrazowania:
8 x 5 cm lub 10 x 5 cm
W jakich przypadkach wykonuje się badanie Implantologia, zęby zatrzymane – wielokrotne, diagnostyka wymagająca jednoczesnego obrazowania szczęki i żuchwy, obrazowanie pojedynczego stawu skroniowo – żuchwowego.

Wszystkie osoby zainteresowane wykonaniem tomografii żuchwy zapraszamy do jednej z naszych 5 pracowni w Warszawie:

DIAGDENT SASKA KĘPA, ul. Brazylijska 13, 22 416 31 17

DIAGDENT BIAŁOŁĘKA, ul. Białołęcka 166 D, 22 675 77 10

DIAGDENT URSYNÓW, Pasaż Ursynowski 1 lok. 6, 22 644 00 05

DIAGDENT WŁOCHY, ul. Zdobnicza 8, 22 299 13 05

DIAGDENT BIELANY, ul. Przy Agorze 11 A, 22 126 69 42

Tomografia wycinkowa ma liczne zastosowanie w diagnostyce stomatologicznej. Dzięki niej można precyzyjnie zobrazować wybrany przez lekarza fragment w obrębie szczęki lub żuchwy. Tomografię wycinkową standardowo wykonuje się przed leczeniem implantologicznym, jest również wykorzystywana w endodoncji, np. w przypadku powtórnego leczenia kanałowego, zdiagnozowania zmian zapalnych czy kanałów dodatkowych. Dzięki tomografii wycinkowej można zobrazować nietypowy przebieg kanałów zębowych lub ich obliterację co bywa powodem nieskuteczności leczenia endodontycznego. Świadomość anatomicznych przeszkód pozwala lekarzowi uniknąć niepotrzebnych powikłań.

Obrazami uzyskanymi podczas tomografii wycinkowej posługują się także specjaliści z zakresu protetyki stomatologicznej, stomatologii zachowawczej oraz ortodoncji. Dzięki nim można dokonać niezbędnych pomiarów przed wykonaniem aparatu ortodontycznego, zaplanować wykonanie stałej odbudowy protetycznej w postaci mostu czy korony, a także dokładnie określić stopień zaawansowania zmian w tkankach przyzębia w przypadku paradontozy.

Pole obrazowania: 4 x 4 cm lub 5 x 5cm.
W jakich przypadkach wykonuje się badanie: endodoncja, pojedyncze wszczepy implantologiczne, zęby zatrzymane, przypadki wymagające maksymalnej redukcji dawki promieniowania, ocena wyrostka zębodołowego w obszarze siekaczy, inne przypadki wymagające obrazowania wysokiej rozdzielczości (75 μm)

Wszystkie osoby zainteresowane wykonaniem tomografii wycinka łuku zębowego zapraszamy do jednej z naszych 5 pracowni w Warszawie:

DIAGDENT SASKA KĘPA, ul. Brazylijska 13, 22 416 31 17

DIAGDENT BIAŁOŁĘKA, ul. Białołęcka 166 D, 22 675 77 10

DIAGDENT URSYNÓW, Pasaż Ursynowski 1 lok. 6, 22 644 00 05

DIAGDENT WŁOCHY, ul. Zdobnicza 8, 22 299 13 05

DIAGDENT BIELANY, ul. Przy Agorze 11 A, 22 126 69 42

Zatoki to przestrzenie wypełnione powietrzem, położone w obrębie kości twarzy, mające połączenie z jamą nosową. Biorą one udział w nawilżaniu i ocieplaniu wdychanego powietrza, wytwarzaniu głosu oraz zmniejszają ciężar kości czaszki. Tomografia zatok wykonywana jest przede wszystkim w przypadku nieprawidłowych i niejasnych wyników innych badań, takich jak RTG, co pozwala na postawienie diagnozy oraz zaplanowanie leczenia. Tomografia CBCT zatok to przede wszystkim zwiększenie możliwości diagnostycznych w laryngologii.

Tomografia zatok pozwala wykryć wszelkie uszkodzenia w ich obrębie oraz określić ich lokalizację. Dzięki niej można zdiagnozować stany zapalne zatok, wykryć polipy lub guzy nowotworowe w tej okolicy z jednoczesną oceną ich naciekania – to z kolei umożliwia określenie stopnia zaawansowania nowotworu. Tomografia zatok bywa przydatna przed wszelkimi planowanymi w obrębie twarzoczaszki zabiegami chirurgicznymi, w tym z zakresu chirurgii stomatologicznej. Znajduje zastosowanie również w celach kontrolnych efektów podjętego leczenia. Tomografia zatok jest także badaniem, które często zalecają swoim pacjentom laryngolodzy.

Wszystkie osoby zainteresowane wykonaniem tomografii zatok zapraszamy do jednej z naszych 3 pracowni w Warszawie:

DIAGDENT SASKA KĘPA, ul. Brazylijska 13, 22 416 31 17

DIAGDENT URSYNÓW, Pasaż Ursynowski 1 lok. 6, 22 644 00 05

DIAGDENT BIELANY, ul. Przy Agorze 11 A, 22 126 69 42

Tomografia twarzoczaszki to doskonałe narzędzie do oceny zmian patologicznych w tych okolicach. Dzięki zaawansowanym technologiom oraz nowoczesnym urządzeniom wykorzystywanym podczas badania, uzyskać można obrazy o wysokiej jakości i szczegółowości. Tomografia twarzoczaszki pozwala na zobrazowanie zarówno tkanek miękkich, jak i struktur kostnych. Najczęstsze wskazanie do przeprowadzenia tego badania to zmiany pourazowe kości twarzoczaszki, planowanie leczenia ortognatycznego oraz łagodne i złośliwe nowotwory. Tomografia umożliwia nie tylko ich precyzyjne zobrazowanie, ale również ocenę zakresu ich naciekania.

W stomatologii tomografia twarzoczaszki jest wykorzystywana m.in. do oceny wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy po urazach mechanicznych zębów. Dzięki uzyskanym obrazom stomatolog może zaobserwować stopień zaawansowania uszkodzeń i dobrać najlepsze metody leczenia.

Badanie nie wymaga szczególnych przygotowań, jest krótkotrwałe oraz mało inwazyjne. Podczas tomografii stożkowej twarzoczaszki wykorzystuje się znacznie mniejsze dawki promieniowania, przez co jest ono mniej obciążające dla pacjenta.

Pole obrazowania:
17 × 16 cm
W jakich przypadkach wykonuje się badanie: Ortodoncja, rozległe zabiegi chirurgiczne, analiza zatok i dróg oddechowych, chirurgia ortognatyczna, rekonstrukcja twarzy, zabiegi pourazowe, jednoczesna diagnostyka obu stawów skroniowo – żuchwowych.

Wszystkie osoby zainteresowane wykonaniem tomografii twarzoczaszki zapraszamy do jednej z naszych 3 pracowni w Warszawie:

DIAGDENT SASKA KĘPA, ul. Brazylijska 13, 22 416 31 17

DIAGDENT URSYNÓW, Pasaż Ursynowski 1 lok. 6, 22 644 00 05

DIAGDENT BIELANY, ul. Przy Agorze 11 A, 22 126 69 42

Staw skroniowo-żuchwowy jest narządem bardzo skomplikowanym – zarówno pod względem budowy anatomicznej, jak i pełnionych funkcji. Z tego względu wszelkie zmiany chorobowe stawów skroniowo-żuchwowych powodują wiele objawów, często niezbyt charakterystycznych, nie wskazujących jednoznacznie przyczyny dolegliwości. Z drugiej strony – niektóre zmiany patologiczne w obrębie twarzoczaszki bywają nieprawidłowo diagnozowane jako zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych, co opóźnia wdrożenie właściwego leczenia.

Tomografia stawów skroniowo-żuchwowych jest obecnie najskuteczniejszym i najbardziej precyzyjnym sposobem obrazowania, pozwalającym na wizualizację zarówno tkanek twardych, jak i miękkich w ich obrębie. Badanie wykonuje się w diagnostyce i planowaniu leczenia takich schorzeń oraz zaburzeń czynnościowych stawu, jak trzaski, przeskakiwanie żuchwy podczas zamykania czy asymetria ruchomości. Bardzo często występują one w przebiegu bruksizmu. Badanie umożliwia ponadto ocenę zaawansowania procesów takich jak nowotwory, rozrosty nienowotworowe czy stany zapalne.

Tomografię stawów skroniowo-żuchwowych wykonujemy w zwarciu lub rozwarciu.

Wszystkie osoby zainteresowane wykonaniem tomografii stawów skroniowo-żuchwowych zapraszamy do jednej z naszych 3 pracowni w Warszawie:

DIAGDENT SASKA KĘPA, ul. Brazylijska 13, 22 416 31 17

DIAGDENT URSYNÓW, Pasaż Ursynowski 1 lok. 6, 22 644 00 05

DIAGDENT BIELANY, ul. Przy Agorze 11 A, 22 126 69 42

Zadzwoń i zapisz się na badanie na Pradze Południe, (22 416 31 17), Białołęce (22 675 77 10), Ursynowie (22 644 00 05), Włochach (22 299 13 05) i na Bielanach (22 126 69 42).

Cennik
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (Provital - Diagdent s.c.) jedynie do kontaktu ze mną.

Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (Provital - Diagdent s.c.) jedynie do kontaktu ze mną.